Jeugdskinny

Jeugdskinny heeft in 2011 zijn herintreden gedaan om de jeugd elke 3de zaterdag van de maand iets te doen te geven in Winterswijk. Het is altijd een zeer geslaagde avond vol gezellige jeugdleden.
Wil jij naar de jeugdskinny dat kan, kijk dan op onze Facebook of Twitter om te zien wanneer jeugdskinny weer is. Vanaf dit jaar ook met thema feesten. wil jij hier aan mee helpen? Dat kan, spreek een commissie lid aan of stuur een mail naar jeugdskinny@skinnybinnyclub.nl

Jeugdskinny is voor mensen van 13 tot en met 15 jaar.

Boven de 16 jaar moet je geïntroduceerd worden.
Het begint om 21.30 uur en duurt tot 01.00 uur
Introgeld  bedraagt € 3,50.

Facebook
http://www.facebook.com/Jeugdskinny
twitter
https://twitter.com/jeugdskinny