Zaterdag deurdienst

Op zaterdag wordt de Skinny open gehouden door de Zaterdag deurdienst. Dit zijn ofwel ex-bestuursleden, of actieve leden die al langere tijd meedraaien in de Skinny. Hier wordt de ervaring van oudere leden doorgegeven op jongere leden. Zo leert iedereen de gezichten van leden en intro’s herkennen. De deurdiensten worden slechts op verzoek van het bestuur aangesteld in hun functie.

Deurdiensten zijn verantwoordelijk voor de mensen die binnen komen in de Skinny. Ze houden een oogje in het zeil, zorgen dat de intro’s betalen, er niet teveel herrie voor de buren ontstaat en de sfeer aangenaam is. Daarnaast openen zij, samen met de mensen van de bardienst de Skinny, zodat er ook op zaterdag rustig een lekker biertje kan worden genuttigd en er weer stoere verhalen kunnen worden gespuid.

De deurdienst heeft een belangrijke taak, dus wees respectvol. Dit geldt voor alle leden, ook na een biertje (of meer).